Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :


#11852

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 69

240,000 ATM

Xem chi tiết
TTGT c3 bocobac, vk11, 6m12, s...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 69

300,000đ

#8888

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

24,000,000 ATM

Xem chi tiết
TTGT c35, NTGT c5, top 1sv23, ...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

30,000,000đ