Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

VIP

#10335

Class: Kunai

Server: Kunai

Level: 68

64,000 ATM

Xem chi tiết
5m.yên, sv4...

Class: Kunai

Level: 68

Server: Kunai

80,000đ

#10333

Class: Kiếm

Server: Katana

Level: 60

56,000 ATM

Xem chi tiết
3m.yên, sv5...

Class: Kiếm

Level: 60

Server: Katana

70,000đ

#10321

Class: Kunai

Server: Kunai

Level: 68

64,000 ATM

Xem chi tiết
16m.yên, sv4...

Class: Kunai

Level: 68

Server: Kunai

80,000đ

#10315

Class: Kunai

Server: Kunai

Level: 68

64,000 ATM

Xem chi tiết
7m.yên, sv4...

Class: Kunai

Level: 68

Server: Kunai

80,000đ

#10288

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 59

56,000 ATM

Xem chi tiết
4,8m.yên, sv4...

Class: Kiếm

Level: 59

Server: Kunai

70,000đ

#10287

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 59

56,000 ATM

Xem chi tiết
4.6m.yên, sv4...

Class: Kiếm

Level: 59

Server: Kunai

70,000đ

#10283

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 59

56,000 ATM

Xem chi tiết
4,5m.yên, sv4...

Class: Kiếm

Level: 59

Server: Kunai

70,000đ

#10282

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 59

56,000 ATM

Xem chi tiết
3,3m.yên, sv4...

Class: Kiếm

Level: 59

Server: Kunai

70,000đ

#10043

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 60

64,000 ATM

Xem chi tiết
3m.yên, sv4...

Class: Kiếm

Level: 60

Server: Kunai

80,000đ

#8888

Class: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

24,000,000 ATM

Xem chi tiết
TTGT c35, NTGT c5, top 1sv23, ...

Class: Kiếm

Level: 93

Server: Shuriken + Tessen

30,000,000đ

#3624

Class: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 56

160,000 ATM

Xem chi tiết
1,4m.yên, sv23...

Class: Kunai

Level: 56

Server: Shuriken + Tessen

200,000đ

#3623

Class: Cung

Server: Kunai

Level: 70

128,000 ATM

Xem chi tiết
siêu xe, sv4...

Class: Cung

Level: 70

Server: Kunai

160,000đ